Mobergs Entreprenad 

Mikael Moberg 

mikaelmoberg@yahoo.se, 070-643 74 20 

 

Särskilda hyresvillkor

De särskilda villkoren gäller före de allmänna vid en eventuell motsägelse mellan villkoren. 

 

  • Bokning

Bokningsbekräftelse lämnas via mejl när bokningsavgiften/depositionen på 4000 kr är oss tillhanda, senast 5 dagar, efter bokningstillfället. När depositionen inkommit är husbilen bokad. Om husbilen ska färdas utanför Sveriges gränser, dock endast inom EU, behövs ett grönt kort. Kortet är kostnadsfritt och Mobergs Entreprenad ansöker om detta när bokningen sker och ni meddelar att ni tänker resa inom EU. Inga försäkringar gäller om husbilen tas utanför Sverige utan att uthyraren meddelats detta vid bokningen och ett grönt kort bifogats vid utlämnandet. 

 

  • Betalning 

Faktura skickas via mejl när husbilen är bokad och depositionen är insatt. Hela hyresbeloppet skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan första hyresdagen. Om inte återgår husbilen till uthyrning. Om bokning sker inom 30 dagar från första hyresdag skall både bokningsavgift/deposition samt hyresbelopp erläggas. 

 

  • Deposition

Bokningsavgiften (4000 kr) övergår till en deposition vid hyrestillfället. Depositionen återbetalas vid återlämning av husbilen, under förutsättning att husbilen samt all annan utrustning som ingår avlämnas i oskadat skick och utan nytillkomna skador (utöver normalt slitage), är fulltankad, ordentligt rengjord och har tömda toa,färskvatten och gråvattentank. Ej tömd tank kostar 2000 kr och ej städad husbil kostar 2000 kr i avgift vid återlämnandet. 

 

  • Avbokning

Avbokning kan ske 31 dagar innan fösta hyresdagen mot en hanteringsavgift på 500 kr. Vid avbokning 30-15 dagar innan första hyresdag återbetalas 50% av hyresbeloppet samt hela bokningsavgiften (4000 kr) Vid avbokning 14-0 dagar innan första hyresdag återbetalas endast bokningsavgiften (4000 kr) 

 

  • Fria mil

200 mil körsträcka ingår i hyresbeloppet/vecka. Därefter debiteras 40 kr/ extra mil. 

 

  • Bränsle 

Diesel. Fordonet utlämnas fulltankat och skall återlämnas med full tank. Oljenivån skall kontrolleras vid varje tankning. Ev avgift om 1100 kr utgår om husbilen ej återlämnas fulltankad. 

 

  • Utlämning och återlämning

Utlämning sker söndagar mellan 15-17 och återlämning söndagar mellan 9-11. Vid återlämning senare utgår en avgift om 500 kr/ timme upp till 2 timmar.  2-4 timmars försening renderar en hel deposition. Därefter en hel veckohyra. Utlämning och återlämning sker på angiven adress. 

 

  • Försäkring

Husbilen är helförsäkrad. 

 

  • Invändig skada i fordonet

Alla eventuella skador som uppkommer invändigt i fordonet under hyrestagarens hyresperiod och som ej kan härröras till normalt slitage eller finns upptaget i besiktningsprotokollet som befintlig skada, skall hyrestagaren ersätta uthyraren för. Försäkringen omfattar således ej invändiga skador. 

 

Övrigt

Hyrestagaren ansvarar för att all utrustning som ingår återlämnas i samma skick som vid avhämtningen, bortsett från normalt slitage. Vid de fall utrustning saknas eller är skadat vid återlämnandet skall hyrestagaren ersätta uthyraren med motsvarade belopp som det kostar att uthyraren att införskaffa skadad eller förlorad utrustning. Fordonets markis får ej rullas in smutsig eller fuktig. Vid risk för regn måste markisen rullas in i förväg. Vid återlämning kontrolleras att markisen skötts enligt dessa instruktioner. Om så inte skett kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig. 

 

Husbilen får inte tvättas med högtryck. Uthyraren ansvarar för bilens utvändiga rengöring. 

1 flaska gasol ingår i hyresbeloppet. 

 

Rökning är inte tillåtet i husbilen och överträdelse debiteras med 10 000 kr.

Husdjur är tillåtna förutsatt att fordonet städas väl. 

Trängselavgifter och ev böter betalas av hyrestagaren. Vid obetald eller ej redovisad trängselskatt debiteras avgiften samt en påminnelseavgift på 500 kr via faktura. 

För att få hyra husbilen måste hyrestagaren ha fyllt 25 år samt haft svenskt B-körkort i minst 5 år. Det är endast hyrestagaren som får köra husbilen. Eventuell extraförare skall meddelas vid bokning. 

Om föregående hyrestagare har skadat husbilen så att den ej går att bruka för nästkommande hyrestagare återbetalas hela hyresbeloppet samt bokningsavgift till nästkommande hyrestagare. 

Ingen annan ersättning utgår till nästkommande hyrestagare p g a att föregående hyrestagare skadat fordonet. 

Med reservation för eventuella ändringar. 

 

Det är viktigt att ni läst och godkänt hyresvillkoren före bokning.